a / áajtó: továbblépés, jövő
ajtó, amit nem tudunk kinyitni: gyász jelképe, nem tudjuk feldolgozni veszteségünket, nem tudunk továbblépni
alkony: jóleső fáradtság, elégedettség, bölcsesség, várakozás
angyal: hírnök, segítő, védelmező
aratás: termékenység, az eredmények betakarítása, halál - új életszakasz
állat: vágy
áradás: túláradó érzelmek, az érzelmeknek nincs szabad folyása, biztonság, védelem keresése, újjászületés
árok: megállás, csapda, hamis biztonság
 

bbabakocsi: gondtalanság, védelem, gondoskodás, szeretetigény
bagoly: bölcsesség, tudás
barlang: tudatalatti, lelki mélység, anyaméh, védelem
bárány: szelídség, ártatlanság, áldozat
bársony: kényelem, fényűzés iránti vágy, illetve
béka: önbizalomhiány, terhességi félelem, kétéltű, tudatos és tudattalan is a közege
bika: szívós, kitartó, düh, vak indulat
bíró: igazságos bölcs, aki segít a helyes döntésben, jelentheti azt is, hogy másoktól függünk, mások döntenek helyettünk. Ha mi magunk vagyunk a bíró, jelzi, hogy fejlett igazságérzettel rendelkezünk, és döntésünkben nyugodtan hallgassunk belső hangunkra.
boszorkány: az anya kiszámíthatatlan, bosszús, félelmet ébresztő jelképe. Jelenthet pesszimizmust is, vagy hogy úgy érezzük, terveinket valamilyen rajtunk kívülálló okból nem tudjuk véghezvinni.
bölcső, jászol: újjászületés, a vágyak testet öltése
 

c / cscigaretta: önzés, érdektelenség, felelőtlenség iránti vágy,
cipő: női nemi szimbólum, illetve a tekintély, anyagiasság, józanság, és társadalmi beilleszkedés szimbóluma
családi veszekedés: a szülőkkel való veszekedés a hittel kapcsolatos kételyeinket, vagy a tekintélyes szervekkel szembeni lázadásunkat jelképezi. A gyerekkel való veszekedés a szülői ambíciók gyengeségére utalhat, illetve gyermekünk szeretetének, szülői tekintélyünk elismerésének elvesztése miatti félelmeinket tükrözi.
csavar: gyakorlatiasság, javítás, építés, kapcsolat, nőiség
csavarhúzó: stabilitás, biztonság, férfiasság
csengő: figyelemfelhívás, nyomatékosítás
csiga: védekezés, biztonságra törekvés,
csillag: érdem, kitüntetés, vágy
csomó: probléma, illetve szoros kötelék, összetartozás
 

ddarázs: veszély, agresszió, az otthon teteje alatt lévő darázsfészek a lelki fejlődés nehézségeit jelzi, valamint utalhat a biztonságunkat, kényelmünket veszélyeztető külső hatásokra
denevér: démoni erő, a sötétben vakon, mégis jól tájékozódó állat jelképezheti, a lélek árnyékos világában való utazást
dió: bölcsesség, nehéz próbatétel, amiből tanulhatunk
disznó: érzékiség, szerencse
díj: önigazolás, elismerés vágy
dob: ritmikusság az életben, figyelemfelhívás, szellemi utazás
dobókocka: játékosság, egyben bizonytalanság, úgy érezzük, rajtunk kívülálló tényezők befolyásolják életünk eseményeit, a sors kényére-kedvére játszadozik velünk
domb: termékenység, anyaság, emberléptékű célok
 

eegér: jelentéktelenség, hiábavalóság, bosszúság
elefánt: bölcsesség, testi erő
elveszteni valakit a tömegben: gyász, félelem az egyedülléttől
erdő: rejtett dolgok, szorongás, tudatalatti
erőszakos cselekedetek: a bennünk lévő elfojtott düh levezetésére sürgetnek
esernyő: menekülés, védelem az élet viharaitól, a termékenység elutasítása
eső: termékenység, üdeség, megtisztulás
 

ffa: tudás, család, élet, világkép
falu: nyitottság, ismertség, családias kapcsolatok
farkas: nyílt támadási szándék, agresszió, falkahűség
fáklya: igazság, figyelemfelhívás, energia
fegyver: agresszió, férfi nemiség
felhő: zavaró gondolat, aggódás, illetve könnyedség, önbizalom, kreativitás
fényképezőgép: az élet fontos eseményeinek megörökítése, valaminek a megtartása, ragaszkodás
fészek: meghittség, gyarapodás, gondoskodás
fogak: életerő, vitalitás, és az agresszió szimbóluma. A kihulló fog betegséget, testi gyengeséget, az energiaszint csökkent állapotát jelzi.
folyó: megújulás, folytonos mozgás, változás, megtisztulás, ösztönösség
folyópart: stabilitás, biztos tudat
forgalmi dugó: a kapcsolatok elhidegülése, a céltalanság, vagy a külső akadályok miatti félelmet jelképezi
forrás: újdonság, születés, frissesség, életenergia, tisztaság,
fotel: kényelem, otthon, nőiség, ellazulás, elengedettség
föld: termékenység, anyaság, realitás, pénz
földrengés: létbizonytalanság, felgyülemlett-kiszabadult energiák, mindent elsöprő változás
főnök: munkával kapcsolatos szorongás, apa szimbólum. Ha kirúg a főnök, az a szülői elutasítástól való félelmet jeleníti meg. A barátságos főnök a felelőtlenség boldog időszakát jelképezi, amikor mások döntenek helyettünk. Ha mi magunk vagyunk a főnök, az súlyos döntési nehézséget szimbolizál, amikor magunkra kell vállalni a felelősséget, illetve jelezheti, hogy szeretnénk sorsunkat mi magunk irányítani, vagy szeretnénk tekintélyt, elismertséget szerezni.
frusztráló feladatok: az álomban végrehajtandó megoldhatatlan, végeláthatatlan feladatok, utalhatnak az életben való túlterheltségre, stresszes munkahelyre. Jelenthetik azt is, hogy nagyravágyók, telhetetlenek, egoisták vagyunk az élet bizonyos területein.
fuldoklás: úgy érezzük, nem kapunk elég teret (pl.: a kapcsolatok, karrier); illetve belső énünket, tudatalattinkat, vagy érzelmeinket mi magunk elnyomjuk, nem hagyjuk érvényesülni. A víz alatti fuldoklás azt jelezheti, hogy nem vagyunk képesek szembenézni kellemetlen tudatalatti érzelmeinkkel.
futás: türelmetlen vágy, hogy elérjük célunkat, illetve megleljünk egy megoldást. Ha valaki felé futunk, azt a vágyat jelezheti, hogy szeretnénk lelkiekben is közelebb kerülni az illető által jelképezett személyhez. Ha elfutunk valaki elől, jelzi, hogy szeretnénk megszabadulni az illető általt jelképezett személyhez fűződő érzelmeinktől, vele kapcsolatos gondolatainktól.
füst: kiégett energia, kimerültség, kiúttalanság érzés, figyelmeztetés
 

ggalamb: béke, kibékülés, szerelem, hírhozó-hírvivő
gátszakadás: érzelmi túlterheltség, a magunkba fojtott érzelmek kifejezésére figyelmeztet
gondoskodás: ragaszkodást jelent az illető által jelképezett személyhez, jelentheti, hogy felelősséggel tartozunk valaki iránt, ha rólunk gondoskodik valaki álmunkban, a ragaszkodás, gyöngédség, érzelem kinyilvánítása iránti igényt jelzi, illetve a felelősség áthárítását, pihenés iránti igényt
gyöngy: egyszerűség, természetes harmónia
gyufa: megtisztulás, szeretet, lelki energia. Az elhasznált gyufaszál kiégett kapcsolatra, kimerült energiára utal.
gyümölcsök: termékenység, beteljesülés, kreativitás, hála
gyűrű: házasság, kapcsolat, elkötelezettség, lezárás
 

hhajcsat: nőiség, összeszedettség, tiszta gondolatok
hajnal: új remény, valami újnak a kezdete, egy életszakasz vége, felismerés, megvilágosodás
hal: élvezet, érzékiség, gyarapodás, termékenység, sodródás
hamu: elmúlás, fájdalmas érzelmek feldolgozása, szeretett személy, vagy tárgy elvesztése miatti gyász
hangya, bogarak, rovarok: apró bosszúságok
ház: az álmodó maga, belső élete
hegy: kihívás, próbatétel, távoli célkitűzés, magasra emelt mérce
hírnév: a váratlan hírnévről és dicséretről szóló álom jelzi, hogy vágyunk az elismerésre, és készek vagyunk új kihívásokra is.
homok: anyaméh, múlandóság, sivárság, monotónia
hold: vágy, álmodozás, nőiség - anyaság
hó: tisztaság, megtisztulás, hideg érzelmek, tiszta gondolatok
hurrikán: anyagi bizonytalanság, elsöprő, romboló gondolatok 

iibolya: szerénység, alázat, reménység, újjászületés
idilli táj: az álmunkban szereplő szép, megnyugtató táj jelképezi meglévő idilli kapcsolatunkat, vagy utalhat a gyerekkor gondtalan szépségeire, de jelentheti, hogy vágyunk egy kis csendre, szépségre, nyugalomra felfokozott tempójú életünkben.
ikrek: kettősség, az álmodó személyiségének különböző aspektusait jelképezik, utalnak az önelfogadásra, és a belső harmóniára
injekció:  védelem a jövőben várható érzelmi sérülésektől, az érzelmi sebek fájdalmának tompítására irányuló vágy
iskola: tanulás, tapasztalatszerzés, továbblépés, szorongás, megfelelés igény, társadalomba való beilleszkedés, múltban élés
iskolatáska: teher, a tudás hasznosítása
ivás: az életerő szomjúhozása testi-lelki kimerültség esetén. Víz ivás esetén jelképezi a vágyat a természetességre, a tisztaságra, alkohol ivás a felejtés vágyát, és a tudatosság világából való menekülés vágyát jelképezi.
 

 

jjavítás: ha álmunkban megjavítunk, megszerelünk valamit, az jelzi, hogy az életben is készek vagyunk fennálló problémáink (pl.:kapcsolatok, munka) megoldására
játékok: kikapcsolódás igény, gyermeki nézőpont, felelőtlenség iránti igény
játszótér: kikapcsolódás igény, gyermeki én, felelőtlenség igény, gyermekeknél elismertség iránti vágy, fegyelemfelkeltés, közös élmények iránti vágy
jegy: lehetőség, kívánság, vágy; elveszett jegy: szorongás valaminek a lehetőségéről való lemaradás miatt
jegyzetfüzet: rendezettség igény, szorongás, hogy lemaradunk valamiről, gondoskodás
jég: érzelmi ridegség, konzervatív gondolkodás
jégeső: érzelemmentesség, másokon való átgázolás, az eddig elért eredmények lerombolása, figyelmeztetés
jogosítvány: személyes önállóság, függetlenség, saját sorsunk irányítása
 

kkagyló: nőiség, tudatalatti, belső hang
kalapács: akaraterő, energia, erő, erőszakosság
kanyon: materiális labirintus, szigorú anyai kötelék, érzelemmentesség
kapu: lehetőség a továbblépésre, új utak követésére, tapasztalat szerzésre. Érdemes megvizsgálni, hová vezet a kapu.
kard: érzelmi hidegség, éles gondolatok, ész által irányított cselekedetek, agresszív, destruktív gondolatok
kereszt: Isteni jel, figyelmeztetés
kert: Édenkert, boldogság, élet
kertész: Isten, Gondviselés
kesztyű: női nemi szimbólum, vagy jelentheti, hogy valamit rejtegetni szeretnénk
kék ég: tiszta gondolatok, szellemi frissesség, isteni végtelenség, gondtalanság
kés: agresszió, férfi nemiség, destruktív gondolatok
király: tekintélyes személy, a rend és a törvény, az uralkodó elvek szimbóluma, szimbolizálhatja a szülői tekintélyt, a családfőt, az apa személyét
királynő: a termékenység, a női tekintély, az anya szimbóluma
kisváros: közvetlenség, emberi kapcsolatok
kiválasztás: ha kényszerűségből több dolog közül ki kell választanunk valamit, vagy valakit, jelzi, szorongásunkat a ránk nehezedő döntés (munkában, szerelemben, stb.) felelőssége miatt, illetve jelezheti, hogy határozottan valljunk színt valami, vagy valaki mellett
kígyó: veszély, bölcsesség, újjászületés, változás,
korona: fensőbbségérzet, tekintély, elismerés iránti vágy, mások sorsának irányítására törekvő vágy
kosár: termékenység, gyarapodás, betakarítás, nőiség
köd: várakozás, bizonytalanság, a gondolatok tompasága, szellemi fáradtság
könyv: tudás, bölcsesség, szellemi érték, tanulás
kristály: tisztaság, tökéletesség, a célok határozottá válása
krokodil: kegyetlenség, észrevétlen hirtelen veszély, szomorúság
kuka, szemét: felhalmozódott negatív érzelmek, amitől szabadulni szeretnénk, fárasztó kötelesség
kupa: női szimbólum, illetve a Szent Grál - szeretet, béke, hosszú élet - jelképe
kutya: hűség, barátság, szolgálat
kút: tudatalatti, kreativitás 

llavina: érzelmi túlterheltség, a problémák mielőbbi tisztázására figyelmeztet
lámpa: élet, tudás, megvilágosodás, pozitív jövőkép
legyező: szenvedély, friss energia, nőiség
lepke: újjászületés, változás, törékeny szépség, állhatatlanság
levegő: szabadság, lelki könnyedség, felszabadultság, tiszta gondolatok, határozott cselekvés
ló: szabadság, vágyaink hordozója
 

mmacska: nőiség, titokzatosság, hamisság
madár: szabadság, szárnyalás, hírek
majom: játékos elme, emberi karikatúra
medve: őserő, életerő, játékosság
menekülés: az ilyen fajta szorongásos álom arra utal, hogy személyiségünk, illetve tudatalattink rejt valami kellemetlen érzelmet, gondolatot, élményt, amivel nem vagyunk képesek szembenézni.
mennydörgés: szorongás, félelem, kihívás
mező: új lehetőségek, termékenység
méhek: szorgalom, gyarapodás. Az álomban jelenthetik, hogy érdemes kitartani elképzeléseink mellett, és megvédeni magunkat azok befolyásától, akik céljaink elérése ellen vannak.
méz: boldogság, jólét, bőség
mobiltelefon: ezen kívül az érzelmi ragaszkodás, a tekintély iránti vágy szimbóluma. Jelentheti, hogy másoktól várjuk a megoldást problémáinkra, illetve túlzott fontosságot tulajdonítunk saját magunknak.
mocsár, láp: fondorlat, kiszámíthatatlanság, a földhöz, illetve az anyához való fojtogató kötöttség
moha: a természet nyugalma, békéje iránti vágy, kényelemre törekvés, de lehet irányjelző,
mókus: játékosság, ügyesség, rejtőzés
móló: új vállalkozás

 

nnagyváros: személytelenség, elszigeteltség, emberekkel való kapcsolat
Nap: szellemi sugárzás, kreatív erő
napernyő: nőiség, mértékletesség, büszkeség, kreativitás
napfény: optimizmus, tiszta gondolatok, energikusság, ha valamit, valakit megvilágít a napfény, az a személy vagy tárgy kiemelt jelentőségű
nyári nap: a vakító, forró fény jelzi, hogy ideje felhagynunk régi, begyepesedett gondolatainkkal
nyilvánosság előtti leblokkolás: szorongás amiatt, hogy alkalmatlanok vagyunk a társadalmi életre, illetve jelezheti, a társadalmi konvenciók elleni lázadást
nyúl: fürgeség, találékonyság, termékenység, ártatlanság, félénkség
 

o / óolló: kiemelés, elvágás, szakítás, valaminek a vége
orgona: elkötelezettség, vallási, hitbeli belső kérdések, halálfélelem, elmúlás - újjászületés
oroszlán: büszkeség, hatalom, erő, védelem, kreativitás
orr: ösztönökre való támaszkodás, férfi nemi szimbólum, őszintétlenség miatti bűntudat
orvos: apa, tekintélyes segítő személy, az érzelmi sebek gyógyítója
orvosság: külső segítségben való túlzott bizalom, megoldás, ha mi magunk nem találjuk a válaszokat belső énünk kérdéseire, utalhat olyan élethelyzetre, amit nem szívesen, de kénytelenek vagyunk elviselni
óra: a szív szimbóluma, érzelmeink mutatója, a megállt óra arra utal, hogy érzelmeink megrekedtek. Utalhat a ritmikusságra, az életben, vagy éppen a monotóniára. Jelentheti azt is, hogy félünk, attól, hogy lemaradunk valami számunkra fontos dologról az életben.
 

ö / őöregember: bölcsesség, személyes fejlődés, halálfélelem
ösvény: életút, választás
öv: kötelék, ami gátolja szabad mozgásunk, társadalmi beilleszkedés, erényesség
őszi levelek: elmúlás, szorongás, elengedés
őz: szelídség, gyengédség, természetesség

 

ppap: erkölcs, hit, vallás, tekintély szimbólum
papír: új ötletek megvalósulásának lehetősége, remény
park: közösségi harmónia
parkolóhely keresése: az életben szeretnénk megtalálni helyünket
patak: frissesség, életenergia
patkány: alantas rosszindulat, undor
patkó: szerencse, siker
pók: csapdaveszély, behálózás, cselszövés
pókháló: érzelmi zűrzavar, bizonytalanság, rendetlenség. Jelentheti az Internet világához való szenvedélyes ragaszkodást is.
 

rrakpart, töltés, gát: védelem az érzelmek, az ösztönösség, a változások áramlása ellen
rádió: belső hang, ráhangolódás valamire
repülés, lebegés: szabadság, ősbizalom, könnyedség, kiegyensúlyozottság
repülőgép: vágy a gondok elől való menekülésre, utazásra, kikapcsolódásra, környezetváltásra
rét: nyílt, áttekinthető tudat
róka: ravaszság, agyafúrtság
rózsa, fehér: tiszta szeretet, tisztelet, távolságtartás
rózsa, piros: szerelem, szenvedély
 

s / szsas: szellemi erő
sárkány: szellemi erő
sivatag: elhagyatottság, érzelmi üresség, terméketlenség
síkság: végtelen lehetőség, átláthatóság, illetve unott monotónia
sötétség: elfojtott tudatalatti, félelem attól, hogy szembenézzünk érzéseinkkel, gondolatainkkal
sötét, üres ház: gyász, veszteségérzet
szappan: tisztaság, bűntudat, rendezettség, friss energia
szarvas: férfias becsvágy
számítógép: globális tudás, rendezettség, szabályok, elrendeltség, beprogramozottság
szerencse-jelképek: az álomban megjelenő szerencsejelképek (patkó, négylevelű lóhere, stb.) szerencsét, önbizalmat hoznak, jelzik, hogy bízzunk sikereinkben
szél: változás, lendület, megtisztulás; erős szél - viharos, felkavaró gondolatok, illetve életszakasz
széna: a lehetőségek kihasználásának ideje
sziget: menedék, védettség, elvágyódás, elszigeteltség
szivar: luxusvágy, fallikus szimbólum
szivárvány: remény, új életszakasz kezdete, kreativitás, optimizmus, lelki béke
szomorúság vidám eseményen: gyász, amivel nem akarunk szembenézni, inkább mindennapi tevékenységeinkbe vetjük magunkat
szög: szenvedés, büntetés, rögzítés
szőlő: élet, gondoskodás, eredményes munka, közösség, érzékiség
szőlőskert: fáradságos munka, kitartó, eredményes tevékenység
szőnyeg: kényelem, otthonosság, varázslat
szurdok: veszély, kihívás, vad nőiség
szűk hely: szorongás amiatt, hogy nincs kellő terünk kreativitásunk kiélésére, illetve jelzés, hogy energiáink megrekedtek valamilyen elnyomás, elfojtás miatt. Utalhat a születés nyomasztó élményére is, és így jelezhet egy közelgő próbatételt az életben.
 

ttalicska: munka, múlttal való szakítás, továbblépés, felhalmozódott teher
tanár: tekintély, a szellemi erő összefogása, helyes irányba terelése, szülők
tál: rögtön megvalósítandó ötletek
távolodó szerettünk: gyász, elengedés, ha nem vesz észre minket, hiába szólongatjuk, jelentheti, hogy neheztelünk, mert úgy érezzük, a távozó által jelképezett személy maga döntött úgy, hogy magunkra hagy minket. Ha visszaint távozás közben, arra utal, hogy kezdjük feldolgozni fájdalmunkat, és engedni a szeretett személyhez való ragaszkodás mértékén
tehén: anyaság, gondoskodás
teknős: hosszú élet, kitartás, szilárd védelem, páncél, magány, hidegvér
templom: a hit és vallás, tekintély és alázat szimbóluma.elezhet belső konfliktust az álmodó erkölcsi hite és s
tenger: végtelen érzelmek, lelki nyugalom, illetve hullámzás, ritmikusság
téves (telefon)hívás: kommunikációs zavart, meg nem értettséget jelez egy számunkra fontos személlyel kapcsolatban
tévé: figyelemfelhívás, hírnév iránti vágy, szereplés, közvetítés, ablak a külvilágra
tinta: hiba, folt, bűntudat, nyomot hagyó emlék, rejtély
tó: tudatalatti, lelki béke
tömegben lökdösődés: utalhat arra, hogy úgy érezzük, meggátolnak minket abban, hogy kibontakoztassuk képességeinket, vagy elérjük célunkat, jelezheti, hogy elképzeléseinkkel egyedül vagyunk, és a közakarat megnehezíti azok valóra váltását.
tű: szorongás, fájdalom, lelki seb, múltbéli lelki sérülés gyógyulása
tűz: felgyülemlett energia, ki nem használt lehetőség, újjászületés, próbatétel, szellemi segítség
 

u / ú
utazás: lelki fejlődés, önmegvalósítás jelképe, továbblépés, elvágyódás. Nyugat felé a lemenő Napot követő útirány az öregkorral, elmúlással kapcsolatos, a felkelő Nap irányában tett utazás a fiatalkorral, újrakezdéssel kapcsolatos.
úszás:Ha a part felé úszunk új életszakasz kezdetét jelenti, ha az árral szemben úszunk, az érzelmileg küzdelmes életszakaszra utal, ha csak úszkálunk, az az élet élvezeteire, illetve ha az árral úszunk, optimizmusra utal, arra, hogy minden a legjobban alakul.
út: életút, karrier, fejlődés, szabadság - korlátozottság, szabályok betartása
útlevél: szabadság, függetlenség, a felelősség előli menekülés lehetősége
 

vvánkos: óvó, megnyugtató szerelem, védelem az élet nehézségeitől
verem, gödör: csapda, másokra utaltság, kiúttalanság
versengés: igény arra, hogy mások elismerjék képességeinket. A győzelem jelentheti, hogy terveink sikeresen megvalósulnak, illetve megvan a kellő önbizalom a siker eléréséhez. A vereség azt jelenti, hogy nincs kellő önbizalmunk, vagy felismerjük, hogy lehetőségeink korlátozottak.
vidámság szomorú eseményen: optimizmus, a dolgok jóra fordulását, helyesnek vélt történésébe vetett bizalmat jelképezi, de jelentheti a gyász, veszteség feldolgozásának hárítását is, érzelmeink elfojtását
vidéki táj: idealizmus, elvágyódás
világosság: a tudatossá válás, a felismerés jelképe
villámlás: briliáns gondolat, hirtelen felismerés, felrázó energia
virág: remény, ajándék, önzetlen adomány
víz: élet, érzelmek, tisztaság
vonat: férfi nemi szimbólum
völgy: védettség, termékenység, nőiség
vulkánkitörés: érzelmi túlterheltség, vagy a bennünk lévő kreatív energiák felszínre kerülése,
 

 

z / zszápor, zivatar: felkavarodott érzelmek, szenvedélyesség, gyötrő gondolatok, pesszimizmus, drasztikus változások
zászló: tisztelet, hagyománytisztelet, család, közösséghez való tartozás, büszkeség, önbecsülés
zokni: női nemi szimbólum, gyermekkori szülői felügyelet, rend, tisztaság, ápoltság
zöldségek: a természet, természetesség, egészség iránti vágy
zuhanás: szorongás amiatt, hogy az életben (pl.: magánélet, karrier), úgy érezzük, képességeinket meghaladó szintre jutottunk. Jelenthet, más kiutat nem találván egy problémás helyzetből, kétségbeesett menekülési vágyat is.
zsák: tervek, jövőre utaló remények; üres zsák: új ötletek, új utak keresése

vissza a címoldalra

 
E-mail:
Jelszó:
 Regisztráció
Elfelejtett jelszó
 
 
Milyen az oldal??
Eredmények
További szavazások
 


boszorka.lapunk.hu címoldaláraLap tetejéreOldaltérképHirdess oldalainkon!
ingyen honlap
Powered by lapunk.hu - Legyen neked is egy ilyen oldalad ingyen!